W jakim miejscu wyszukiwać pomoc geodezyjnej?

Kartografia oraz geodezja są niezmiernie ze sobą związane, wraz stanowią część znaczącej nauki o ziemi, jaką jest geografia. Kartografa jest nauką, dzięki której mogą być tworzone rozmaitego rodzaju mapy, atlasy, globusy, jednak nie mogłyby one powstać, gdyby nie geodezja. Nauka ta pozwala albowiem na wykonywanie dokładnych pomiarów, również na małych, jak i na trochę większych powierzchniach terenu. Co więcej, nauka ta jest również nierozerwalną częścią wielu innych dziedzin, bo używana jest między innymi w budownictwie lub a w architekturze.

Architekci na przykład tworzą swoje projekty na wyjątkowych mapach sytuacyjno – wysokościowych, a następnie taki projekt jest wykonywany przez geodetę w terenie. Nauka ta jednakże nie tylko wiąże się z dwoma wyżej wymienionymi dziedzinami, gdyż dzięki niej dopuszczalne stało się też badanie odkształceń budynków lub tworzenie regulacji prawnych nieruchomości. W ramach tej nauki jesteśmy w stanie wyróżnić też poszczególne działy, do jakich należy zaliczyć choćby fotogrametrię czy topografię. Nauka o kształcie, wymiarów ziemi i o wykonywaniu pomiarów nie należy do najbardziej rozpowszechnionych, niemniej jednak mimo to, o geodezji słyszał prawdopodobnie każdy z nas.

Geodezja jest aktualnie nauką wybitnie pomocną, bo dzięki niej wolno przede wszystkim tworzyć mapy, atlasy, mierzyć większe i mniejsze powierzchnie czy tworzyć zaświadczenia o charakterze prawnym, które są nam niebezużyteczne chociażby w czasie rozgraniczania nieruchomości – weryfikuje to geodeta lubawa. Wówczas nie obejdzie się bez pomocy geodety. Istotą geodezji są w następstwie tego prace połączone przede wszystkim z różnorodnego rodzaju pomiarami, a w największym stopniu kultowe są pomiary szczegółowe sytuacyjne i wysokościowe, pomiary realizacyjne czy te powiązane z ewidencją gruntów.

Oprócz tego istotą tej nauki są również dogłębne obliczenia geodezyjne, sporządzanie specjalistycznej dokumentacji (również o charakterze prawnym) oraz sporządzanie fotografii, które mają być pomocne przy tworzeniu map i innych graficznych opracowań. Geodezja towarzyszy także innym dziedzinom, korzystają bo z niej także budowlańcy i architekci.